Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky


Dni finančnej gramotnosti na našej škole

Financna gramotnostFinančná gramotnosť na SZŠ? Áno, je to tak, hoci svojim zameraním je naša škola na míle vzdialená financiám, predsa sa tu nájdu šikovní študenti, ktorí dokázali, že sú finančne gramotní...

Dni finančnej gramotnosti sa niesli v duchu hesla "peniaze sú prostriedkom múdrych a cieľom hlupákov" Naši prváci a druháci absolvovali aktivity zamerané práve na to, aby zistili, aké majú vedomosti z oblasti financií.

V úvode aktivít boli študenti informovaní koordinátorkou finančnej gramotnosti na škole o Národnom štandarde finančnej gramotnosti na Slovensku, ale aj o konkrétnych aktivitách, ktoré sa realizujú na škole. Medzi ne patrí zapojenie sa do projektov ako je projekt Viac ako peniaze, projekt Náš spolužiak z ..., projekt KomPrax, aktivity pre študentov študijného odboru masér zamerané na tému Ako podnikať, a iné.

Pracovníci komerčnej banky informovali o výhodách založenia študentského osobného účtu. Nebolo to však iba formou prednášky, práve naopak, študentov táto téma mimoriadne zaujala, mali veľa otázok, prednáška sa zmenila na besedu.

Študenti mali možnosť otestovať svoje znalosti tým, že odpovedali na otázky z oblasti bankovníctva, peňazí, podnikania a pod. Najúspešnejší študenti boli odmenení zaujímavými cenami.

V závere Dňa finančnej gramotnosti viacerí úspešní študenti prezentovali svoje projekty, ktoré vypracovali v rámci projektu IUVENTY KomPrax. Ide o veľmi zaujímavé projekty, ktoré študenti vypracovali vo svojom voľnom čase, niektoré realizovali priamo na škole a vďaka nim vymaľovali relaxačnú miestnosť na škole, telocvičňu v školskom internáte. Iné uskutočnili v mieste svojho bydliska, napríklad pomoc pre telesne postihnuté deti, prednášky na základných školách v oblasti dentálnej hygieny, aktivity v materskej škôlke.

Zapojením sa do projektov v rámci KomPraxu dokázali všetci zúčastnení študenti, že nie sú pasívni, práve naopak, vedia svoj voľný čas obetovať pre dobrú vec, sú ochotní neustále sa dobrovoľne vzdelávať a pomáhať tým, ktorí pomoc potrebujú. Za to im veľmi pekne ďakujeme!

FOTO

Ing. Mariana Ferusová, koordinátorka finančnej gramotnosti