Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky


Rozlúčka so štvrtákmi

Čas plynie ako rozbúrená rieka ...

Rozlúčka so štvrtákmiAj tieto slová si určite v duchu vraveli naši maturanti, s ktorými sme sa slávnostne rozlúčili dňa 27. mája 2014 na našom školskom dvore. Rozlúčku zorganizovali členovia Žiackej školskej rady.

Sviatočne oblečení, plní pocitov zmiešaných radosťou i smútkom, odhodlaní ukončiť jednu etapu svojho života a začať novú, už mimo brán našej školy, takíto absolventi nastúpili pred nás, mladších spolužiakov, pred učiteľov, rodičov a ostatných hostí.

Po hymne a úvodných básňach sa maturantom prihovorila naša pani riaditeľka RNDr. Darina Karvajová, MPH. Zároveň ocenila najúspešnejších študentov pochvalou riaditeľky školy.

Štvrtáci sa vo svojich príhovoroch v slovenskom i maďarskom jazyku rozlúčili s nami, mladšími spolužiakmi, poďakovali učiteľom i rodičom a na znak vďaky obdarovali pedagogický zbor kvetmi.

Aj tretiaci sa chceli rozlúčiť, preto im patril priestor na pár slov. Rozlúčka bola poprepletaná aj piesňami, ktoré si pre nich nacvičili speváci z našich radov za doprovodu gitaristov.

K neodmysliteľnej tradícii rozlúčky so štvrtákmi patrí aj odovzdávanie štafety mladším spolužiakom. Tento krát sme ju prevzali z rúk štvrtákov my – členovia Žiackej školskej rady.

Na záver rozlúčky zazneli tóny študentskej hymny Gaudeamus.

Cesta väčšiny študentov povedie na vysoké školy, niektorí dali prednosť vyskúšať si hneď po maturite svoje vedomosti v praxi. A my veríme, že všetci nájdu tú svoju správnu cestu.

Milí absolventi,
prajeme Vám, aby ste vykročili po ceste ozajstnej zrelosti, zodpovednosti a samostatnosti, aby sa Vám podarilo naplniť túžby, ktoré ste si vysnívali. A snáď na nás nezabudnete...

FOTO

Beáta Nagyová, II. ZAB, členka Žiackej školskej rady