Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky


Stredné zdravotnícke školy spolu recitovali až v Poprade

Pozvanka SZS PopradPrednes poézie študentov stredných zdravotníckych škôl, to je názov akcie, ktorá sa uskutočnila koncom mája v meste Poprad. Zúčastnili sa jej aj naši študenti, a to Denisa Čičóová a Dávid Zahradník, ktorý sa prezentoval vlastnou tvorbou.

Mimoriadne talentovaní recitátori sa stretli na peknom kultúrnom podujatí v divadelnej sále v prímestskej časti Popradu v starobylej Spišskej Sobote, kde mali možnosť ukázať svoj talent prednesom slovenskej, anglickej, nemeckej, ruskej i španielskej poézie.

Toto podujatie zorganizovala SZŠ Poprad z príležitosti 50. výročia svojho vzniku. Išlo o nesúťažnú recitačnú prehliadku, cieľom ktorej bola, okrem iného, aj popularizácia zdravotníckeho školstva.

Mladí zdravotníci zo stredných zdravotníckych škôl z celého Slovenska svojim príjemným prednesom zabezpečili divákom krásny umelecký zážitok, nakoľko program bol vďaka skúseným domácim pedagógom celistvý, zmysluplný a esteticky hodnotný.

Ďakujeme SZŠ Poprad za zorganizovanie tejto skvelej akcie a za to, že sme sa tam cítili ako doma – medzi svojimi. Vďaka patrí aj našim recitátorom, ktorí našu školu dôstojne a úspešne reprezentovali!


Ing. Mariana Ferusová, SZŠ Nové Zámky