Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky


Úspech našich mladých záchranárov v Župnej kalokagatii

KalokagatiaAj tento rok sa konala súťaž stredných škôl „Župná kalokagatia – Mladý záchranár 2014“, ktorá je určená pre študentov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK. Je orientačným pretekom na 3 km pre päťčlenné zmiešané družstvá. Súťažiaci sú hodnotení z teoretických i praktických vedomostí. Obvodné kolo sa konalo dňa 12. 06. 2014 na Strednej odbornej škole technickej v Komárne.

Kalokagatia v starom Grécku bola ideálom harmonicky, fyzicky, duševne, ale predovšetkým mravne kultivovanej osobnosti. Mladý záchranár svojím konaním využíva získané teoretické skúsenosti v praxi pri poskytovaní pomoci a ochrany iným v núdzi, je schopný vyriešiť teoretické a praktické poznatky na zvládnutie krízovej situácie, ktoré môžu nastať vznikom mimoriadnych udalostí a ktoré ohrozujú život človeka, jeho majetok a životné prostredie.

Cieľom tejto súťaže bolo spojiť krásu tela a ducha, využiť teoretické vedomosti z učiva „Ochrana človeka a prírody“ v oblastiach zdravotnej výchovy, geografie, práva, histórie, športu, turistiky v prepojení s fyzickou zdatnosťou.

Účastníkmi súťaže boli naši šikovní prváci z I. ZAA triedy:

Simona Vrábelová,
Dominika Daxnerová,
Bianka Dekyská,
Peter Kukučka,
Patrik Kováč.

Zo 14 družstiev obsadili krásne druhé miesto.

K tomuto úspechu im srdečne gratulujeme.

Všetci im budeme držať palce v regionálnom kole, ktoré sa uskutoční v septembri na Duchonke.

Mgr. Alexander Palica

FOTO