Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky


Naša mobilita v rámci projektu Partnerstvá Comenius Regio

Partnerstvá Comenius RegioV dňoch 4. – 6. júna 2014 sme sa spolu s pani zástupkyňou PhDr. Beátou Bugyíkovou, PhD. zúčastnili ďalšej mobility v rámci projektu Partnerstvá Comenius Regio. Mobilita bola zahájená tentoraz v moravskoslezskom kraji na Strednej zdravotníckej škole v Karvinej, kde nás privítala pani riaditeľka Mgr. Ivana Pinkasová. V čase našej návštevy prebiehali na škole ústne maturitné skúšky v študijnom odbore zdravotnícky asistent, na ktoré sme boli prizvaní. Mali sme možnosť porovnať obsah maturitnej skúšky u nás a v Čechách.

Po exkurzii v centre Karvinej naše cesty viedli do ďalšieho mesta severnej Moravy – Opavy. O 6.00 hod sme sa stretli v Slezskej nemocnici Opava, kde sme sa zúčastnili praktických záverečných skúšok v učebnom odbore „Ošetrovateľ“ na chirurgickom oddelení. Študentky si vyžrebovali izbu a konkrétneho pacienta a mali k dispozícii aj jeho zdravotnú dokumentáciu. Následne im staničná sestra odovzdala hlásenie o pacientoch na ich izbe. Oceňujem spôsob, akým ich informovala o pacientoch a konkrétnych úlohách, ktoré majú u nich realizovať, o potrebách pacientov a ich aktuálnom zdravotnom stave pred alebo po operácii a ich sebestačnosti a rozsahu mobility.

Námestníčka pre ošetrovateľstvo a zároveň ombudsmanka nemocnice Mgr. Lenka Hanková nám následne predstavila Slezskú nemocnicu Opava od jej vzniku až po súčasnosť. Potom sme absolvovali veľmi zaujímavú prehliadku unikátneho Ošetrovateľského múzea, ktoré sa nachádza v areáli nemocnice. Myšlienka založiť a vytvoriť toto múzeum sa zrodila v hlave Mgr. Lenky Hankovej, ktorá sa najviac pričinila o zrod tohto jedinečného múzea. Hlavným cieľom expozície je pozorovať vývoj a napredovanie ošetrovateľských pomôcok a techniky. Mnohé z nás si zaspomínali na časy, keď sa injekcie podávali sklenenými injekčnými striekačkami a kovovými ihlami, ktoré neboli jednorazové a museli sa sterilizovať. Viedli sme bohatú diskusiu, snažili sme sa identifikovať niektoré pomôcky a pri ich rozpoznávaní sme zažili aj úsmevné chvíle. V súčasnosti si už nevieme prax predstaviť bez jednorazových pomôcok.

V popoludňajších hodinách sme sa zúčastnili na prehliadke MDM Centra Opava, ktoré je súčasťou Diabetologickej ordinácie MUDr. Radomila Pluschkeho. MDM liečba – mesodiencefalická modulácia je unikátna metóda, ktorá poskytuje nové možnosti v liečbe diabetickej polyneuropatie a chronickej nenádorovej bolesti.

Program našej mobility sme zavŕšili prehliadkou zámku v Hradci nad Moravicí. Ďalšia mobilita v rámci projektu Comenius Regio sa uskutoční v septembri, hostiteľom bude opäť nitriansky kraj.

FOTO

Mgr. Mária Sebestyénová