Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky


„Dni Nezábudiek 2013“

liga za dusevne zdravieLiga za duševné zdravie už desať rokov informuje počas kampane ľudí o dôležitosti duševného zdravia, ale ukazuje sa, že prevenciu treba začať u detí. Pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia organizuje Liga informačnú kampaň, na zvýšenie povedomia slovenskej verejnosti o duševnom zdraví. Súčasťou kampane je celonárodná Zbierka DNI NEZÁBUDIEK, aby sa vyzbierané peniaze mohli rozdeliť do slovenských regiónov na projekty, ktoré pomáhajú ľuďom s duševnými poruchami. Organizátormi zbierky boli: Liga za duševné zdravie SR, o. z. v spolupráci s Úniou Materských centier, strednými školami a dobrovoľníkmi, ODOS, o. z. a občianskymi združeniami.

Dňa 23. 09. 2013 a 24. 09. 2013 sa žiaci SZŠ-EK pripojili k celoslovenskej zbierke.

Zúčastnení žiaci:

III. ZAB: Šlosiarová Štefánia, Jenigárová Romana,
IV. ZAM: Markoóvá Beáta, Kulenová Denisa, Nagyová Klaudia, Tanítoová Kristína,
IV. MAS: Baka Nikoleta, Šubová Kristína Petrinová Ivona, Molnárová Viktória.