Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky


Svetový deň Alzheimerovej choroby

sd alzheimerovej chorobyDňa 21. septembra si pripomíname Svetový deň Alzheimerovej choroby a pri tej príležitosti sme zorganizovali na SZŠ-EK v Nových Zámkoch zaujímavú prednášku pre žiakov prvých ročníkov v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Nových Zámkoch. Prednášajúca Mgr. Klaudia Stehlová veľmi pútavým spôsobom priblížila žiakom problematiku života ľudí s Alzheimerovou chorobou, oboznámila ich s etiopatogenézou, príznakmi, priebehom ochorenia, no taktiež so spôsobom komunikácie s týmito pacientami, s možnosťami zvyšovania kvality ich života a so špecifikami starostlivosti o nich. Žiaci tak získali nielen odborné informácie, ale prostredníctvom zážitku z podujatia mohli prehodnotiť vlastné postoje a vzťah k starým ľuďom.