Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky


Multikultúrny deň

„Cudzí jazyk nám neponúka len slová, ale iný svet.“ (Jan Vrba)

V duchu uvedeného citátu sa niesol 24. október 2013 na Strednej zdravotníckej škole v Nových Zámkoch pre žiakov druhého ročníka. V rámci série podujatí k Európskemu dňu jazykov k nám zavítali hostia z troch krajín: zo Spolkovej republiky Nemecko, Španielska a Spojených štátov amerických. Cieľom multikultúrneho dňa bolo zdôrazniť dôležitosť poznania cudzích jazykov a motivovať žiakov do ich ďalšieho štúdia.

Podujatie sa začalo prednáškou Dr. Fila, učiteľa anglického jazyka na našej škole. Prostredníctvom pestrej prezentácie predstavil žiakom Európske jazykové portfólio, ktoré je praktickou pomôckou pri evidovaní a preukázaní jazykových znalostí jednotlivcov. Európske jazykové portfólio, a hlavne Europass uľahčuje v krajinách európskej únie preukázanie jazykových znalostí, čo môže veľmi uľahčiť proces hľadania zamestnania.

Po prednáške nasledovali prezentácie zahraničných hostí o ich vlastných krajinách: hlavne o každodennom živote žiakov, ale aj o iných dôležitých témach ako napr. štátne zriadenie, zloženie obyvateľstva alebo najobľúbenejšie športy. Žiaci si mali možnosť vypočuť ich rozprávanie po skupinách, čo umožnilo nadviazanie osobného kontaktu s prednášajúcimi a bezprostrednú komunikáciu. Niektorí žiaci boli veľmi aktívni a kládli otázky v cudzom jazyku. Vo všeobecnosti sa žiaci aj vyučujúci zhodli na tom, že v budúcnosti bude dôležité ešte viac zdôrazňovať segment komunikácie vo výuke cudzích jazykov.

Reakcie žiakov na konci Multikultúrneho dňa boli pozitívne, čo motivuje aj nás, učiteľov cudzích jazykov, aby sme im pripravovali podobné akcie. Ďalším plánovaným podujatím na mesiac november je stretnutie žiakov s odborníkmi z praxe, ktorí im priblížia možnosti a jazykové podmienky zamestnania sa v zahraničí.

Sekcia cudzích jazykov

Foto