Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky


17. november - Medzinárodný deň predčasne narodených detí

md predcasne narodenych detiV tento deň si celý svet pripomína predčasne narodené deti - tie, ktoré sú s nami, ale aj tie, ktoré boli príliš malinké a museli nás opustiť.

Na Slovensku tento deň, rôznymi akciami, propaguje Občianske združenie Malíček, ktoré vzniklo v r. 2011 z iniciatívy rodičov predčasne narodených detí. Jeho cieľom je podpora týchto rodín, sprostredkovanie kontaktov na organizácie a odborníkov z radov neonatológov, venujúcich sa predčasne narodeným deťom, psychológov, detských neurológov a ďalších.

Pripájame sa k výzve SZŠ Trenčín o spropagovanie tohto dňa, pripnutím purpurovej stužky, zapálením purpurovej sviečky a reláciou v školskom rozhlase.


Počas celého Týždňa výchovy k manželstvu a rodičovstvu, od 11. - 17. 11. 2013, sa budeme s mladými ľuďmi na vyučovacích hodinách rozprávať o plánovanom a zdravom tehotenstve ako predpokladu naplnenia manželstva a rodičovstva.