Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky


Európsky týždeň boja proti drogám

tyzden boja proti drogamAko každým rokom, tak aj tohtoročný november sa na SZŠ-EK v Nových Zámkoch niesol v znamení boja proti drogám. Žiaci sa zúčastnili v priebehu mesiaca viacerých aktivít a podujatí v rámci protidrogovej prevencie: 18. 11. 2013 sa uskutočnili pre žiakov druhých ročníkov besedy s preliečenými narkomanmi z resocializačného strediska Nelegal Šurany, na ktorých podali autentické svedectvá a osobné spovede, ktoré nenechali ľahostajným žiadneho študenta.

Film KatkaSúčasťou preventívnych aktivít bola aj účasť žiakov prvých a druhých ročníkov na filmovej projekcii v kine Mier dňa 19. 11. 2013, v rámci ktorej si žiaci prezreli film Katka /ČR, 2009, 90 min./ od režisérky Heleny Třeštíkovej, ktorý je unikátnym dokumentom, mapujúcim štrnásť rokov v živote mladej narkomanky a jej márneho zápasu so závislosťou, ktorý u nich zanechal silný emocionálny zážitok.

Návšteva filmového predstavenia v kine Mier bola spojená s prehliadkou výstavy výtvarných prác žiakov základných a stredných škôl pod názvom "Čisté deti" , do ktorej sa zapojili taktiež traja žiaci našej školy svojimi prácami.

Posledným podujatím v rámci protidrogovej kampane v mesiaci november sú preventívne aktivity uskutočnené v spolupráci s preventistkou z Mestskej polície v Nových Zámkoch pre žiakov prvých ročníkov dňa 29. 11. 2013, konkrétne prednáška spojená s prezentáciou, ako aj diskusiou so žiakmi na tému „Alkohol a iné drogy z trestno-právneho hľadiska“.