Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky


Cudzie jazyky a kariéra

„Úspech navštevuje iba tých, ktorí vedú život plný práce.“ (Theodore Roosevelt)

eu den jazykovHore uvedený citát môžeme považovať aj za ponaučenie podujatia, ktoré sa konalo 18. novembra na Strednej zdravotníckej škole v Nových Zámkoch ako posledné v rámci série podujatí pri príležitosti Európskeho dňa jazykov. Žiaci tretích a štvrtých ročníkov sa stretli s odborníkmi z dvoch oblastí, ktorí im poskytli určité usmernenie aj v kariérnej oblasti.

Ako prvú mali prednášku v podaní pani Mgr. Csilly Šafranko MBA, riaditeľky Jazykovej školy Úspech v Nových Zámkoch s názvom Možnosti a jazykové predpoklady zamestnania sa v zahraničí. Riaditeľka jazykovej školy predstavila žiakom možnosti zahraničného štúdia a práce, ktoré sú takmer výlučne podmienené medzinárodnou jazykovou skúškou. Okrem toho oduševnene hovorila o dôležitosti cudzích jazykov a predstavila konkrétne príklady z jej praxe, keď sa dospelí ľudia musia jazykovo vzdelávať na úkor svojho voľného času a svojej peňaženky, čím aj nepriamo motivovala a nabádala žiakov, aby využili svoje možnosti na strednej škole.

Ako druhí k nám zavítali štyri sympatické predstaviteľky organizácie YMCA Nesvady pod vedením pani Alžbety Maglodskej. Formou workshopu predstavili možnosti dobrovoľníckej práce v zahraničí. Našich žiakov informovali o tom, že radi uvítajú mladých ľudí nad 18 rokov, ktorí chcú nezištne pomáhať pod záštitou zahraničnej partnerskej organizácie, okrem toho by radi spoznali kultúru iných krajín a popri tom sa zdokonaľovali v cudzom jazyku. Dve zahraničné dobrovoľníčky, ktoré sa tento rok venujú tejto práci v Nesvadoch, porozprávali o svojich skúsenostiach a benefitoch, ktoré im dobrovoľníctvo prináša.

Po obidvoch prednáškach mali žiaci záujem aj o individuálne konzultácie, čo nás utvrdilo v presvedčení, že sa stavajú zodpovednej k svojim štúdiám a budúcej kariére.

Sekcia cudzích jazykov