Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky


Deň boja za slobodu a demokraciu

17. novemberDňa 19. 11. 2013 sa žiaci druhých ročníkov zúčastnili prednášky na tému „Porušovanie ľudských práv za minulého režimu“. Týmto podujatím sme si pripomenuli aktuálny „Deň boja za slobodu a demokraciu“. Prierezom histórie, ako aj autentickými skúsenosťami nás sprevádzali pozvaní hostia, Mgr. Veronika Hoszúová a pán Ing. Ivan Šranko, ktorí žiakom priblížili rozdiel života človeka za socialistického režimu a dnes. Študentov oboznámili nielen s historickými faktami, ale ich aj obohatili o veľmi cenné vlastné skúsenosti.