Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky


Vianočné trhy vo Viedni

Dňa 04. 12. 2013 sa žiaci a učitelia zúčastnili školskej exkurzie do Viedne. Cieľom školského podujatia bola aj zážitková aktivita v teréne, kde žiaci rozdelení do malých skupín museli v anglickom alebo nemeckom osloviť náhodne idúcich ľudí, predstaviť sa im a poprosiť ich, aby im odpovedali na pripravené otázky v rámci dotazníka. Aktivita sa stretla s veľkým nadšením žiakov, a v neposlednom rade aj ochotou Viedenčanov spolupracovať s našimi žiakmi pri zostavovaní odpovedí. V ďalšej časti programu žiaci navštívili vianočné trhy pri radnici, kde si mohli vychutnať tú pravú predvianočnú atmosféru. Domov sme prišli plní pozitívnych zážitkov a príjemných dojmov.

Sekcia cudzích jazykov