Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky


Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

Dňa 12. 12. 2013 sa uskutočnilo školské kolo 6. ročníka Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Celkovo sa ho zúčastnilo 23 žiakov z prvého, druhého a tretieho ročníka, v dvoch kategóriách.

Všetci účastníci absolvovali písomnú a ústnu časť.

Výsledky:
Kategória A:
1. miesto - Bianka Szívová (III. ZAB)    
2. miesto - Viktória Nagyová (III. MAS)
3. miesto - Lucia Iványiová (III. ZAA)

Kategória B:
1. miesto - Viktória Szabóová (II. ZAB)
2. miesto - Beata Baranová (II. MAS)
3. miesto - Linda Kissová (I. MAS)

Súťaž bola v obidvoch kategóriách veľmi vyrovnaná. Poďakovanie patrí všetkým súťažiacim, ktorí si prišli zmerať svoje sily a vedomosti zo slovenčiny.

Víťazi školského kola postupujú do krajskej súťaže.

Srdečne gratulujeme!