Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky


Červené stužky - Svetový deň boja proti AIDS

SZŠ – EK Nové Zámky sa opätovne zapojila do siedmeho ročníka kampane ČERVENÉ STUŽKY.

Podvečer, 2. decembra 2013 sa žiaci našej školy – členovia Mládeže Slovenského Červeného kríža zúčastnili sviečkového pochodu v centre mesta Nové Zámky, podporujúceho myšlienku spolupatričnosti a záujmu o problematiku HIV pozitivity a ochorenia AIDS.

Preventívne aktivity v rámci Svetového dňa boja proti AIDS sa uskutočnili 5. decembra 2013 a boli venované žiakom prvého a druhého ročníka. Prváci sa oboznámili s problematikou HIV nákazy a ochorenia AIDS, prenosom, priebehom, prognózou, ako aj zdôraznením rizikových skupín populácie, ochrany pred nákazou a prevenciou. Tému podporil aj film „In your face“.


Film prináša silné, život meniace posolstvo. Dokument predstavuje zdravotné a morálne následky voľného sexu, dotýka sa sexuálneho života mladých ľudí. Lektori nadviazali na podnetnú myšlienku filmu. Diskutovali so žiakmi a prezentovali pôvodcov, priebeh, diagnostiku, liečbu, ale predovšetkým prevenciu najčastejších pohlavných chorôb.
 
Žiaci druhých ročníkov sa venovali problematike HIV a AIDS prostredníctvom interaktívnych aktivít, hier a skupinovej práce. Problémové úlohy, ktoré žiaci so záujmom riešili, prezentovali potrebu ochrany pred sexuálne prenosnými chorobami a sumarizovali antikoncepčné metódy.

Naša škola sa zapojila do kampane aj nosením červenej stužky. Červená stužka je medzinárodným symbolom solidarity s ľuďmi nakazenými HIV alebo postihnutými chorobou AIDS, vznikla v New Yorku v roku 1991. Červená farba bola vybraná ako symbol krvi a života.

Kresbami pohľadníc sa 2 žiačky zapojili tiež do celoslovenskej výtvarnej súťaže stredných škôl, čím umelecky vyjadrili zameranie kampane ČERVENÉ STUŽKY.

FOTO