Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky


Decembrové aktivity ŽŠR

Vianocny stromcekČlenovia našej ŽŠR v decembri neoddychovali. Zorganizovali množstvo zaujímavých aktivít.

V spolupráci so študentmi školského internátu sa rozhodli napiecť medovníky. Cení sa to o to viac, že pre to obetovali svoj voľný čas po vyučovaní. Vidieť chalanov gúľať perníkové cesto, je zážitok. V predvianočnom čase ich za symbolickú cenu predávali na chodbách školy. Každý, kto sa rozhodol aj takto prispieť na projekt „Náš spolužiak z ...“, bol obdarovaný voňavým vianočným punčom. Vianočnú atmosféru dokreslili aj príjemné vianočné koledy.

FOTO

Študenti z odboru masér – tretiaci a štvrtáci – zrealizovali pod vedením pani profesorky Mgr. Kataríny Tóthovej ďalšie masáže pre zamestnancov školy, za čo im patrí veľká vďaka.

Na vianočné prázdniny sme odchádzali s príjemnými zážitkami, keďže ŽŠR zorganizovala slávnostnú vianočnú akadémiu, ktorá mala veľký úspech. Pri nacvičovaní programu boli objavení viacerí talentovaní žiaci v oblasti spevu, hry na hudobný nástroj, tanca, či herectva.
Úžasné na tom bolo to, že vystupovali celé triedy, čo je obdivuhodné. Vedeli sa spojiť a nacvičiť vystúpenia, ktoré boli vtipné, dôstojné, hravé, vianočné i nevianočné, ale predovšetkým nacvičené zo srdca.

FOTO

Ďakujem všetkým študentom, ktorí aktívne pracujú aj v mimoškolskej činnosti, pretože sa učia samostatnosti, priebojnosti, cieľavedomosti ale aj empatii, teda vlastnostiam, ktoré v živote budú určite potrebovať. Napĺňa ma príjemný pocit, že podporovať študentov v ich skvelých nápadoch, stojí za to.

Ing. Mariana Ferusová
koordinátorka ŽŠR