Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky


Návšteva anglicko-slovenského divadelného predstavenia

Študenti prvého a druhého ročníka našej školy sa dňa 29. januára 2014 zúčastnili divadelného predstavenia v anglickom jazyku pod názvom Peter Black 2 – A new beginning.

Hlavným predstaviteľom hry bol Peter Black, človek, začínajúci svoju novú cestu za prácou a prechádzajúci sériou profesií a prác, pri ktorých podstupoval test vlastnej osobnosti a vlastných možností. V hre bolo predstavených šesť rôznych profesií, anglický prejav s použitím atraktívnych dialektov, variabilná scéna a dynamická hudobná koláž.

Študentom bolo prostredníctvom divadelnej hry atraktívnou a hravou formou umožnené zdokonaliť si vedomosti z anglického jazyka a nadobudnúť schopnosť bezprostrednej interakcie.

Sekcia cudzích jazykov