Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky

 

Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola Nové Zámky

organizuje

Kurz prvej pomoci

akreditované MZ SR

TERMÍN KURZU:

  • spravidla v sobotu: 8,00 – 14,30 hod.
  • alebo 2 pracovné dni – popoludní: 14,30 – 17,45 hod.
  • v čase školských prázdnin: 8,00 – 14,30 hod.

TRVANIE KURZU: 8 vyučovacích hodín

CENA KURZU:

  • 20 € - pre 1 účastníka kurzu,
  • 10 € - pre žiakov SZŠ-EK Nové Zámky,

SPÔSOB PLATBY:

  • poštový poukaz typu U
  • bankový prevod

Číslo účtu:

IBAN: SK2281800000007000346804
SWIFT kód/BIC: SPSRSKBA

Kód banky: 8180
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: uviesť dátum narodenia

Adresát:
Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Pod kalváriou 1
940 01 Nové Zámky

Správa pre adresáta: KURZ PRP

DOKLAD O ZAPLATENÍ (ústrižok o zaplatení poštovej poukážky alebo potvrdenú kópiu o bankovom prevode) PREDLOŽIA ÚČASTNÍCI V DEŇ KONANIA KURZU

Kontakt:  PhDr. Beáta Bugyíková, PhD. – 035 6400 879, 0903 429 298