Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.

Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky

Leonardo da Vinci

Leonardo da Vinci je grantový program Európskej únie na podporu medzinárodných projektov v oblasti odborného vzdelávania a prípravy. Program podporuje rôzne typy projektov:

V roku 2007 bol schválený a v roku 2008 sa realizuje mobilitný projekt:

  • Odborná stáž mladých zdravotníkov v EÚ

Projekt vypracovala a zrealizovala: Mgr. G. Kuklišová s tímom

V roku 2005 bol schválený mobilitný projekt:

  • Stáž študentov SZŠ v Maďarskej republike ako súčasť odbornej prípravy na výkon profesie

Projekt vypracovala: Mgr. A. Pukšová

V roku 2004 škola zrealizovala mobilitný projekt:

  • Odborná stáž študentov strednej zdravotníckej školy ako integrovaná súčasť odbornej praxe v Českej republike.

Projekt vypracovala a zrealizovala: Mgr. G. Kuklišová