Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky

Červené stužky

Červená stužkaAj tohtoročný 1. december na SZŠ – EK v Nových Zámkoch priniesol posolstvo červených stužiek, ktorými sa žiaci a pedagógovia školy symbolicky prihlásili k verejnej kampani pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS. Nosením červených stužiek prejavili solidaritu s ľuďmi trpiacimi týmto nevyliečiteľným ochorením a uskutočnením rozmanitých preventívnych aktivít zase urobili správny krok smerom k boju proti HIV nákaze účinnou osvetou a prevenciou. Získať potrebné informácie a poznať riziká je totiž základom utvárania správneho a zodpovedného postoja mládeže k svojmu zdraviu. Preventívne aktivity koordinovali vyučujúce odborných predmetov, zúčastnili sa ich žiaci prvých a druhých ročníkov za aktívnej účasti rovesníkov – zástupcov krúžku Červeného kríža . Toto podujatie okrem poznatkov vytvorilo priestor pre diskusiu, zážitkové učenie, skupinovú prácu, ako aj pre súťaženie a takýmto rozmanitým spôsobom sprítomnilo aktuálnu a závažnú problematiku študentom.

FOTO