Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky

English Essay Competition

english_essay_eng_cover_finalSúťaž English Essay Competition vyhlásila LEAF ACADEMY a bola zameraná na napísanie najzaujímavejšej eseje v anglickom jazyku. Noémi Zsófia Bugyík a Natália Szőllősiová zo IV. ZAB triedy si vybrali z kategórie B tému: What is your understanding of freedom? (Čo pre teba znamená sloboda?) Rozsah práce bol od 600 do 1000 slov a príspevky sa posielali na emailovú adresu LEAF ACADEMY do 16. decembra 2020. Súťaž vyhodnotili koncom januára 2021 a hoci sa našim žiačkam nepodarilo umiestniť sa v tejto kreatívnej celoslovenskej súťaži, aj tak sme na ne hrdí. Ďakujeme, že ste aj v tejto ťažkej situácii napísali zaujímavé práce o slobode a reprezentovali našu školu.

Práce žiačok k nahliadnutiu: Noémi Zsófia Bugyík, Natália Szőllősiová

PaedDr. Erika Čvirik Kárpáty
vedúca PK jazykov