Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky

Svetový deň zdravia 2021

Svetový deň zdraviaSvetový deň zdravia (World Healthy Day) bol prvýkrát vyhlásený v roku 1950 Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO).

Téma Svetového dňa zdravia 2021

Budovanie spravodlivejšieho a zdravšieho sveta

Odkaz Svetového dňa zdravia: Poskytnúť všetkým ľuďom prístup k zdravotnej starostlivosti - chudobným, bohatým a ľuďom žijúcim na všetkých kontinentech sveta. Pre WHO je dôležité,, aby existovalo zdravie pre všetkých.

Pri príležitosti Svetového dňa zdravia sme v spolupráci s RÚVZ – Nové Zámky s Mgr. Klaudiou Stehlovou zorganizovali preventívnu aktivitu pre žiakov štvrtých ročníkov. Aktivita bola zameraná na primárnu a sekundárnu prevenciu nádorových ochorení, ktorá je dôležitou súčasťou zdravotnej starostlivosti, a mala by byť dostupná všetkým ľuďom, čím by prispela k zdravšiemu svetu. Nádorové ochorenia sú po chorobách obehovej sústavy druhou najčastejšou príčinou úmrtí na Slovensku. Našu preventívnu aktivitu sme zrealizovali pre žiakov štvrtých ročníkov, z ktorých sa za pár týždňov stanú zdravotnícki pracovníci, a budú prinášať informácie a osvetu v praxi, pretože hovoriť o prevencii je prvým a najdôležitejším krokom v predchádzaní ochorenia. Žiaci mali možnosť pozrieť si film „Šanca na prežitie“. Film bol zameraný na prevenciu rakoviny prsníka, rakoviny krčka maternice a prevenciu nádoru hrubého čreva. Po skončení filmu prebiehala diskusia o zmenách v životnom štýle potrebných v predchádzaní nádorov ako súčasť edukácie pacienta. Hovorili sme tiež o preventívnych prehliadkach, ktoré výrazne zvyšujú skorú diagnostiku ochorenia. Každý poistenec 18 + žena/muž má nárok na preventívnu prehliadku u všeobecného lekára. Odborná diskusia prebiehala pod vedením odborných učiteľov štvrtých ročníkov, ktorí tiež predviedli žiakom model určený sa samovyšetrovanie prsníkov.

Jediným spôsobom, akým by sa dalo zabrániť novovzniknutým nádorom, je spolu so zdravým životným štýlom zabezpečiť dostupnú prevenciu a kvalitnú diagnostiku.

ozio_gallery_nano

PhDr. Ľubica Vanková, PhD.
odborný učiteľ