Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky


„Pokojný bojovník“

pokojny bojovnikDňa 19. 09. 2013 sa žiaci prvých a druhých ročníkov zúčastnili na projekcii filmu „Pokojný bojovník“ v DK Kovak v Nových Zámkoch. Filmové predstavenie bolo súčasťou kampane s názvom „Učenie je cesta“ a cez filmové spracovanie podľa literárnej predlohy pútavým a nevšedným spôsobom podalo svedectvo o osobnostnej premene hlavného hrdinu Dana, študenta a športovca pod vplyvom jeho vzťahu k Sokratovi, starému učiteľovi. Stretnutie s ním zmenilo zásadným spôsobom život mladého hrdinu, odhalilo mu skutočné a ozajstné hodnoty, naučilo ho pokore, trpezlivosti, múdrosti, sebaovládaniu, atď. Filmové spracovanie vychádza zo skutočného príbehu autora literárnej predlohy, preto celý dej filmu žiaci dychtivo sledovali a v hlavnom hrdinovi mohli nájsť vzor, s ktorým sa mohli v istých momentoch stotožniť.