Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky


Okresné kolo v hádzanej

Dňa 28. 1. 2014 sa naša škola zúčastnila okresného kFoto hadzanaola hádzanej. Súťaž medzi študentkami stredných škôl sa uskutočnila v športovej hale v Šuranoch. Zúčastnili sa štyri družstvá a to SOŠ obchodu a služieb na Zdravotníckej ulici v Nových Zámkoch, Gymnázium Šurany, SOŠ Jesenského Nové Zámky a naša škola. Našu školu reprezentovali:

 • Nagyová Frederika II. ZAB
 • Jenigárová Romana III. ZAB
 • Ostatníkova Vivien III. ZAB
 • Szalaiová Barbara III. ZAB
 • Babindaiová Réka III. MAS
 • Kostolná Hana IV. ZAS
 • Gálová Sabina III. MAS
 • Tóthová Tímea II. ZAB
 • Bondová Lenka I. MAS
 • Mazúchová Ivana III. MAS
 • Pelikánová Dominika I. ZAA

Dievčatá vybojovali krásne 3. miesto, dosiahli pekný výsledok.

Blahoželáme im a prajeme ďalšie pekné športové výsledky.

PaedDr. Tibor Molnár